NOVOSTI

Pravila kreativnog nagradnog natječaja “Cipelice proljetne lutalice”


Kreativni natječaj “Cipelice proljetne lutalice”

Članak 1. – Tvrtka i sjedište organizatora

Organizator, ujedno i voditelj obrade zbirke podataka, nagradnog natječaja je Oniks studio d.o.o., Jazbinski odvojak V. 3,, 10000 Zagreb, OIB: 72962040826.

Kontakti: Vlatka Smolčić Hokman  email: vlatka@oniks-studio.hr – podaci i kontakti službenika za zaštitu podataka.

Članak 2. – Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “ Cipelice proljetne lutalice ”. Nagradni natječaj traje od 11.4.2022. do 15.4.2021. do 12 sati na području grada Zagreba. Nagradni natječaj održavat će se na službenoj Instagram stranici Kids Fashion Weekend.

Članak 3. – Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija Kids Fashion Weekenda.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Sudionik koji će eventualno biti odabran kao dobitnik morat će moći dokazati svoj identitet identifikacijskim dokumentom, u suprotnom gubi pravo na nagradu nakon čega će biti izabran drugi dobitnik.

Članak 5. – Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na službenoj Instagram stranici Kids Fashion Weekenda  napisati kreativan odgovor za pitanje koje glasi: Napišite nam gdje se najviše volite šetati i s kime? Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 15.4.2022. godine u 12 sati automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi ukupno dvoje sudionika. Prijave pristigle nakon navedenog termina nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ako se po odabiru dobitnika utvrdi da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.

Članak 5. – Zaštita osobnih podataka

Prijavom u ovaj nagradni natječaj sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Organizatoru kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka (Data Controller) da osobne podatke iz čl.4.st.2. koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradnog natječaja. Sudionici prijavom u nagradni natječaj potvrđuju da su upoznati s činjenicom da će osobne podatke organizator čuvati 1 godinu od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će ti podaci biti uništeni, te na isto sudionici pristaju u cijelosti. Sudjelujući u natječaju, sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje javno pruže, nakon okončanja nagradnog natječaja pa do uništavanja istih, koriste od strane organizatora isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti organizatora. Sudionici ovoga nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Organizatora o svojim pravima i to:

− pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću organizatoru na bilo koji od dostupnih kontakata organizatora, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena

− pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja

− pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu osobnih podataka

− pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga

− pravo dobiti od organizatora kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima.

Organizator kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka te Administrator Facebook stranice/aplikacije u kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima sudionika prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz čl.4.st.3. i koji prihvaćanjem ovih Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju. Organizator jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osoba te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim onu ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu.

 

Članak 6. – Nagradni fond

Nagradni fond uključuje:

2 x Poklon bon ShoeBeDo trgovine – 200 kn

Članak 7. – Kriteriji odabira dobitnika

Stručni žiri Kids Fashion Weekenda odabrat će najkreativniji odgovor.

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir će se odvijati u sjedištu tvrtke Oniks studio u Zagrebu od strane žirija sastavljenih od članova marketinškog tima. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz ovih Pravila.

Članak 9. – Objava rezultata nagradnog natječaja

Odabir dobitnika izvršit će se po završetku natječaja, a sudionika će se obavijestiti o dobitku putem e-maila.

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrada

Preuzimanje nagrada dogovorit će se s dobitnicima putem e-mail razmjene nakon javljanja dobitniku od strane organizatora. Ako se dobitnici prethodno opisanih nagrada ne jave Organizatoru 72 sata od poslane obavijesti o osvojenoj nagradi, gube pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem plasiranom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata.

Članak 11. – Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 11.4.2022. na Kids Fashion Weekend Instagram stranici i službenoj internetskoj stranici Kids Fashion Weekenda.

Članak 12. – Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja „Cipelice proljetne lutalice” nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 13. – Pravila nagradnog natječaja

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na  Instagram stranici Kids Fashion Weekenda, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Organizator zadržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Facebook natječaju.

Članak 14. – Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile, odnosno u slučaju da nastupi događaj na koji organizator niti sponzori nisu mogli utjecati, koji nisu mogli spriječiti niti predvidjeti.

Zagreb, 8.4.2022.

 

*Oniks studio d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim u svrhu predviđenu pravilima natječaja.

** Internetske platforme Instagram i Facebook tvrtke Meta, Inc. ni na koji način ne sponzoriraju, potiču ili upravljaju, niti su i na koji način povezane s natječajem.